Κοινωνικά στατιστικά σε Ελλάδα και Ευρώπη


new vendor categories for your event


Τάσεις στην Ελλάδα


Σήμερα, η πλειοψηφία των νοικοκυριών στην Ελλάδα αποτελείται κυρίως από ένα άτομο, που σημαίνει ότι συνίσταται είτε από έναν άνδρας είτε μια γυναίκα που αποφάσισε ή έτυχε να ζει μόνη της.
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), τα νοικοκυριά με ένα άτομο αυξήθηκαν κατά σχεδόν 4% από το 2010 έως το 2018, αντιπροσωπεύοντας το 31,7% στο σύνολο. Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά ακολουθεί η κατηγορία των παντρεμένων ζευγαριών χωρίς παιδιά, που φτάνει στο 25,8% στο σύνολο όλων των νοικοκυριών. Έπειτα έρχεται η κατηγορία του παντρεμένου ζευγαριού με παιδιά, με ποσοστό 21,2% και τέλος υπάρχουν τα άγαμα ζευγάρια χωρίς παιδιά σε ποσοστό 15,4%.


household types in Greece

Τα διαζύγια στην Ελλάδα αυξήθηκαν από 7.725 το 1993 (ή 12.4% στο σύνολο) σε 13.494 το 2005 (22.1%) και αυξήθηκαν περαιτέρω σε περίπου 15.000 /έτος (30%) κατά τα έτη 2009-2015 (έτη κατά τα οποία επικρατούσε άσχημη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα). Το 2016 σημειώθηκε πτώση στα διαζύγια, αγγίζοντας τα 11.013 ανά έτος. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των γάμων μειώθηκε από 62.195 το 1993 σε 50.138 το 2017 (στοιχεία προερχόμενα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)). Από την άλλη πλευρά, ο πολιτικός γάμος ξεπέρασε σε αριθμό τον θρησκευτικό γάμο για πρώτη φορά κατά τα έτη 2012 έως 2015. Το 2017 καταγράφηκαν 25.163 πολιτικές τελετές, ενώ ο θρησκευτικός γάμος έπεσε στα 24.975.


Marriage and divorce rates in Greece

Σε συνέχεια των παραπάνω στοιχείων, οι πραγματοποιηθείσες γεννήσεις από τα άγαμα ζευγάρια αυξήθηκαν από 5,1% το 2004 σε 9,4% το 2015, και πάλι από στοιχεία που προέρχονται από την Eurostat. Οι μονογονεϊκές οικογένειες και άλλοι τύποι νοικοκυριών αποτελούν σήμερα το 6,3% όλων των νοικοκυριών και σημειώθηκε αύξηση σε μονογονικά νοικοκυριά μεγέθους 0,5%, από 1,8% σε 2,3%, σε μόλις 10 έτη.


Τάσεις στην Ευρώπη


Τα νοικοκυριά ενός ατόμου καθίστανται σταδιακά ως πρότυπο νοικοκυριού στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Δείτε παρακάτω μερικούς αριθμούς για αυτό το είδος νοικοκυριού σε συγκεκριμένες χώρες:


household types in Greece

Είναι φυσικό επακόλουθο από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία, ότι το μέσο μέγεθος της οικογένειας πρέπει να έχει επηρεαστεί από τις κοινωνικο-οικονομικές δυνάμεις.


family household sizes in Greece

Το μέσο οικογενειακό μέγεθος στην ΕΕ υποχώρησε από 2,4 το 2008 σε 2,3 το 2018. Η Ελλάδα ακολουθούσε το ίδιο ακριβώς πρότυπο κατά τη διάρκεια αυτών των ετών.
Όλες οι μέσες τιμές του οικογενειακού μεγέθους και η αλλαγές που σημειώθηκαν από το 2008 έως το 2018 για κάθε χώρα μπορούν να φανούν στο γράφημα που ακολουθεί:


average household sizes in EU

Εντυπωσιάζει επίσης το γεγονός ότι σχεδόν τα 2/3 των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούνται από 1 ή 2 άτομα. Τα νοικοκυριά με 3 άτομα αντιστοιχούν σε 15,65 άτομα και 4 άτομα σε ποσοστό 13,1%. Τα νοικοκυριά 5+ ατόμων βρίσκονται μόλις στο 5,8%.
Κατά συνέπεια, στην ΕΕ ο αριθμός των νοικοκυριών αυξήθηκε από 201 εκατ. Ευρώ το 2007 σε 221 εκατ. το 2017 (ετήσια αύξηση 1,01%). Στην Ελλάδα, τα νοικοκυριά ανήλθαν σε 4.393.900,0 το 2017, ξεκινώντας από 4.280.800 το 2007. Ποσοστιαίως, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην Κύπρο (~ 2% ετησίως), ενώ η Κροατία παρουσίασε ελαφρά μείωση (0,31%) σε ετήσια βάση.
Το 2018 νοικοκυριά με παιδιά αποτελούσαν το 29,2% του συνόλου των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 27,1%. Ο κατάλογος συνεχίζεται με την Ιρλανδία (39%) να έχει το προβάδισμα, ακολουθούμενη από την Πολωνία (36,5%) και την Κύπρο (35,6%). Οι χώρες που βρίσκονται κάτω από την Ελλάδα στην κατάταξη είναι η Γερμανία (21,8%) και η Φινλανδία (21,8%). Εκτός της ΕΕ, η Τουρκία έχει πρωτιά, με 51,1% των νοικοκυριών να συμπεριλαμβάνουν παιδιά, ακολουθούμενη από τη Βόρεια Μακεδονία (49,8%).


allocation of households with children in EU

Ο συνηθέστερος τύπος νοικοκυριού στην ΕΕ είναι ο μονός ενήλικας χωρίς παιδιά, με ποσοστό 33,9%. Αυτό που ακολουθεί είναι το ζευγάρι χωρίς παιδιά με 25,1% και στη συνέχεια τα ζευγάρια με παιδιά, που αποτελούν το 19,7%. Δείτε παρακάτω την εικόνα για περισσότερες λεπτομέρειες.


average household composition in EU

Οι προαναφερθείσες κοινωνικές δυνάμεις σίγουρα μπορούν να απεικονιστούν στα στατιστικά στοιχεία γάμων και διαζυγίων καθ 'όλη τη διάρκεια των ετών στην Ευρώπη. Αποτελεί κοινή λογική και κάποιος ευλόγως μπορεί να αναμένει οι γάμοι να μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, ενώ τα διαζύγια να αυξάνονται.
Στην παρακάτω γραφική παράσταση παρουσιάζονται οι μακροπρόθεσμες τάσεις όσον αφορά τους απόλυτους αριθμούς για το γάμο και τα διαζύγια στην Ευρώπη από το 1965 έως το 2016. Είναι σαφές ότι έχει σημειωθεί τεράστια μείωση στους γάμους κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, ενώ αντιθέτως έχει παρουσιαστή μία αξιόλογη αύξηση των διαζυγίων από 0,8 ανά 1000 κατοίκους σε 1,9 ανά 1000 κατοίκους (αύξηση μεγαλύτερη από 2 φορές).


Marriage and divorce rates in Greece

Loading...
Loading...